PVC 膠皮

音響、傢俱、鐵板、鋼琴及其他 ...

PVC 膠皮
PVC 膠皮
PVC 膠皮
PVC 膠皮
PVC 膠皮
PVC 膠皮
01-TC-FM913
01-TC-FM913
02-TC-LF215-1
02-TC-LF215-1
03-TC-LF332A
03-TC-LF332A
04-TC-LF514
04-TC-LF514
05-TC-LF762
05-TC-LF762
06-TC-LF902
06-TC-LF902
07-TC-LF1075(PET)
07-TC-LF1075(PET)
08-TC-LF1243
08-TC-LF1243
09-TC-LF1470
09-TC-LF1470
10-TC-LF1476-58
10-TC-LF1476-58
11-TC-LF1533
11-TC-LF1533
12-TC-LF1559
12-TC-LF1559
13-TC-LF1751
13-TC-LF1751
14-TC-LF1877
14-TC-LF1877
15-TC-LF2250
15-TC-LF2250
16-TC-LF2339-58
16-TC-LF2339-58
17-TC-LF2340-GWA
17-TC-LF2340-GWA
18-TC-LF3424
18-TC-LF3424
19-TC-LF3503
19-TC-LF3503
20-TC-LF3615
20-TC-LF3615
21-TC-LF3840
21-TC-LF3840
22-TC-LF3941
22-TC-LF3941
23-TC-LF4072-58
23-TC-LF4072-58
24-TC-LF4102
24-TC-LF4102
25-TC-LF4202A-1
25-TC-LF4202A-1
26-TC-LF4350
26-TC-LF4350
27-TC-LF4405
27-TC-LF4405
28-TC-LF4536S
28-TC-LF4536S
29-TC-LF4540
29-TC-LF4540
30-TC-LF4551
30-TC-LF4551
31-TC-LF4707
31-TC-LF4707
32-TC-LF4854
32-TC-LF4854
33-TC-LF5016
33-TC-LF5016
34-TC-LF6702-58
34-TC-LF6702-58
35-TC-LF7253-GWA
35-TC-LF7253-GWA
36-TC-LF7304-GWA
36-TC-LF7304-GWA
37-TC-LF7305-GWA
37-TC-LF7305-GWA
38-TC-LF7353
38-TC-LF7353
39-TC-LF7357
39-TC-LF7357
PVC 膠皮

備註 /

  1. 全部產品皆為環保材質

  2. 特殊規格皆可依客戶要求生產製作 

  3. 一般寬度為1270mm

  4. 壓紋可加可不加

  5. 紙類只能表面塗裝(NC、AMC、PU、AU、UV…等)後再加壓紋

泰綺實業股份有限公司

泰綺實業股份有限公司

地址 : 831高雄市大寮區萬大工業區農場路178

 Tel : +886-7-7880998  Fax : +886-7-7880990

泰綺粉絲專業
泰綺實業股份有限公司